1400/06/31 - 04:52
آخرین قوانین پرواز به مسقط (عمان)


🔹بر اساس آخرین اخبار در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، مسافرین غیر عمانی بالاي ۱۸ سال که قصد ورود به عمان را دارند و دو دوز واکسن مورد تایید عمان را دریافت نکرده باشند مشمول قانون قرنطینه سازمانی می باشند.

 

🔸 مسافرینی که امکان ورود بدون قرنطینه ی سازمانی به این کشور را دارند:

 

1️⃣ تمامی افرادی که دو دوز واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت عمان را دریافت کرده باشند مشروط بر اینکه ۱۴ روز از دوز دوم واکسن آنها گذشته باشد و همچنین گواهی واکسن با کد QR و تست پی سی آر (با کد QR) در سایت ایمشرف آپلود کرده باشند.

 

2️⃣ شهروندان عمانی و خانواده های ایشان

 

3️⃣ افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که گواهی معافیت واکسن را از مراجع ذیصلاح دریافت نموده اند.

 

‼️ لازم به ذکر است تمامی افرادی که دو دوز واکسن مورد تایید عمان را دریافت نکرده و یا صرفا یک دوز واکسن دریافت کرده باشند با هر نوع ویزا و اقامت مشمول قرنطینه هتل می باشند.

 

🔰 نهعمانی با یک یا بدون دوز واکسن، دارای قرنطینه منزلی می‌باشند.

 

* مهم *
تست فرودگاه مسقط همچنان انجام می‌شود.