گزارش پتانسیل خطر چیست؟

خطر، عاملی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را داشته و یا به عبارت دیگر خطر، بعنوان منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال، صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از آنها می باشد. بنابراین هر فردی که شاهد چنین شرایطی باشد، از دیدگاه ایمنی و اخلاقی در جهت ارزیابی احتمال وقوع و در نهایت نیل به هدف پیشگیری از بروز حوادث موظف است گزارش چنین شرایطی را به واحد مسئول (اداره کل ایمنی) ارسال نماید.

کارکنان کوشا و مسئولیت پذیر می توانند پس از تکمیل عناوین لازم، گزارش خود را ارسال نمايند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی در خصوص رفع شرایط خطرناک و رساندن احتمال وقوع خطر در حد قابل قبول، صورت پذیرد. لازم به یادآوری است که هدف از دریافت گزارش، مدیریت خطر و رفع شرایط ناایمن موجود می باشد و لاغیر.

امید است در آینده بسیار نزدیک، با ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در تمامی ارکان زندگی، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث در تمامی سطوح، باشیم. البته این آرزو تحقق نخواهد یافت مگر با احساس مسئولیت بیش از پیش کلیه افراد جامعه نسبت به مقوله ایمنی و در ذیل آن مدیریت احتمال وقوع خطر.

عنوان گزارش دهنده
عنوان بخش کاری
شماره تماس
توجه : در صورتیکه علاقمندید تا نتایج بررسی این خطر ، به شما اطلاع رسانی شود ، می توانید فیلدهای فوق را پر نمایید.
تاریخ مشاهده خطر
محل مشاهده خطر
عواقب احتمالی
شرح خطر مشاهده شده
پیشنهاد شما برای رفع خطر
کد پیگیری
توجه : اگر پاسخی برای گزارش شما ثبت شده باشد ، شما می توانید با زدن کد پیگیری در این فرم ، آن پاسخ را مشاهده کنید.